All posts by fluvius

Doelen en ambities

Doelen en ambities

In april 2012 is een samenwerkings-overeenkomst tussen de gemeenten en het waterschap ondertekend. Hier ziet u wat er in deze overeenkomst staat beschreven

Watertakenplan

Watertakenplan

Het ‘Watertakenplan’ vervangt de huidige vGRP’s en beschrijft de gezamenlijke visie van Fluvius op de waterketen.

Organisatieopbouw

Organisatieopbouw

Zowel ambtelijk als bestuurlijk zijn vertegenwoordigers van alle partijen betrokken. Hier ziet u hoe de organisatie is opgebouwd.

Gemalenbeheer

Gemalenbeheer

Rioolgemalen. Gemeentes hebben ze, het waterschap heeft ze. Bekijk hier hoe Fluvius samenwerkt in doelmatig beheer van gemalen.

Meten en monitoren

Meten en monitoren

Door te meten en te monitoren kunnen we de waterketen efficiënter inrichten. Bekijk hier wat Fluvius de komende jaren nog meer gaat meten.