Fluvius – Site_Geld 2 op 1

Impulsregeling

Impulsregeling klimaatadaptatie: € 5 miljoen voor Fluvius

Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruik maken van de Impulsregeling Klimaatadaptatie. Via deze regeling hebben we een bijdrage van het Rijk gekregen voor klimaatadaptatiemaatregelen, bijvoorbeeld voor versnelling, uitbreiding of voor nieuwe adaptatiemaatregelen. De bijdrage is via werkregio Fluvius aangevraagd. Voor onze werkregio is voor drie jaar (indieningstermijn) een totaalbedrag van €5.042.000 beschikbaar gesteld. We hebben alle gelden toegekend gekregen en werken nu tot 2027 aan de realisatie van de maatregelen. Dat zijn lokale maatregelen, maar we dragen ook €1,6 miljoen bij aan een regionaal project, namelijk het beekherstel Vledder Aa.