Waterketen

Artikelen

De waterketen bestaat uit de drinkwatervoorziening en het verzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater. Elke partij heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden bij het beheer van het stedelijk watersysteem in Nederland. Dat systeem bestaat uit de riolering, de buitenruimte, het oppervlaktewater en het grondwater.