Groen dak met Henny en Qassam in Hoogeveen

Tuinsubsidie

Tuinsubsidie voor inwoners en bedrijven

We hebben per 1 maart 2023 een gezamenlijke stimuleringsregeling (tuinsubsidie) waarmee inwoners en bedrijven financiële prikkels krijgen om klimaatmaatregelen te treffen. Het gaat om maatregelen op particulier terrein die leiden tot het verminderen van wateroverlast, droogte en hittestress: denk aan: groene daken, afkoppelen, regenton of een boom planten. De regeling draagt bij aan handelingsperspectief en bewustwording. Er wordt veel gebruik van gemaakt. 

www.subsidieanvragen.nl