Stuurgroep 2024-03-05 at 12.36.25 (2)

Visie en doelen

Visie Klimaatadaptatie: In 2050 is onze regio klimaatbestendig en waterrobuust ingericht

Wij streven naar een veilige, gezonde, aantrekkelijke en economisch robuuste regio ondanks de verwachte klimaatverandering en -extremen in 2050 (hevige neerslag, langdurige droogte, extreme hitte en overstromingsrisico’s). We werken daarnaast samen om een doelmatige en toekomstgerichte dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven te waarborgen, tegen de laagst maatschappelijke kosten. We zorgen voor goed functionerende, betrouwbare voorzieningen en effectieve uitvoering van watertaken, waar inwoners en bedrijven op kunnen vertrouwen; We zien de afvalwaterketen als één geheel en richten deze duurzaam in: op het terugwinnen van grondstoffen en energie; We spelen tijdig in op de gevolgen van klimaatontwikkeling;