klimaatatlas

Klimaatatlas

In 2019 zijn de kwetsbaarheden als gevolg van de toenemende kans op weersextremen voor werkregio Fluvius in kaart gebracht met een klimaatstresstest. Hierbij zijn kaarten ontwikkeld op basis van de toen meest actuele KNMI klimaatscenario’s voor 2050 met de verwachte effecten van hevige neerslag, langdurige droogte, extreme hitte en overstromingen. Deze kaarten noemen we de klimaatatlas .De klimaatlas brengt in kaart waar onze regio Fluvius kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering. Bekijk hier de klimaatatlas.