fluvius_site-meten-monitoren-2×1-site-formaat

Lopende projecten

Branchestandaard

https://www.riool.net/evenement-opleiding/branchestandaard/kennis

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken geeft inzicht in welke kennis nodig is voor uitvoering van de gemeentelijke watertaken in verschillende rollen. In 2023/2024 is dit binnen Fluvius in uitvoering.

Omgevingswet

Binnen Fluvius werken we samen om zicht te krijgen op de gevolgen van de Omgevingswet voor de watertaken (en de beleidskeuzes die dat met zich meebrengt).

IBA’s

We werken samen aan beheer en onderhoud van IBA’s.

Afvalwaterbeleid buitengebied

We zijn gezamenlijk beleidskeuzes aan het voorbereiden over hoe om te gaan met afvalwater in het buitengebied bij nieuwe ontwikkelingen of uitbreidingen.

Monitoring systeemfunctioneren

Dor te meten en te monitoren krijgen we meer inzicht hoe de riolering en de zuivering functioneren en kunnen we steeds slimmere maatregelen nemen. Vanwege klimaatverandering wordt dit steeds belangrijker.