Schermafbeelding 2015-02-18 om 12.53.23

Organisatie

Fluvius bestaat uit een stuurgroep, een regiegroep en twee projectgroepen (DPRA klimaatadaptatie en WATERKETEN) , waarin alle gemeenten, waterschap en drinkwaterbedrijven zijn vertegenwoordigd. In de DPRA pijler zijn ook de provincies Drenthe en Overijssel onze partners. In onderstaande afbeelding is het organisatieschema weergegeven.

Fluvius is een netwerkorganisatie en heeft geen juridische status. Besluiten over de inzet van financiële middelen gebeurt door de besturen van de deelnemende gemeenten en waterschap.

Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit zes wethouders, twee gedeputeerden van provincie Drenthe en Overijssel, de omgevingsmanager van WMD (drinkwaterbedrijf. Mede namens Vitens) en een lid van het dagelijks bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta. De stuurgroep stuurt erop dat de doelen gerealiseerd worden.

Jan Schipper
Midden Drenthe
Hans Wijnen
WDOD
Jeannet Bos
Meppel
Marcel Scheringa
Steenwijkerland
Roald Leemrijse
WMD
Mark Turksma
De Wolden
Mark Tuit
Hoogeveen
Alfred Schoenmaker
Westerveld
Willemien Meeuwissen
Provincie Drenthe
Martijn Dadema
Provincie Overijssel

Regiegroep

Bestaat uit managers van de deelnemende partners; is opdrachtgever voor de realisatie van de maatregelen uit de gezamenlijke uitvoeringsagenda Riolerings- en Waterprogramma (pijler waterketen) en de Regionale Uitvoeringsagenda van de Regionale Adaptatie Strategie (pijler DPRA); stuurt op kwaliteit, resultaat, tijd, geld, prioriteit 

Projectgroepen DPRA en Waterketen

De projectgroepen bestaan uit beleids- en beheermedewerkers van de deelnemers: ambtelijke ondersteuning stuurgroep, doelen bewaken, voortgang rapporteren, bestuurlijk afstemmen in eigen organisatie

Werkgroepen

In werkgroepen wordt gewerkt aan inspanningen (maatregelen en projecten) die voortkomen uit het RWP, RAS en RUA