Fluvius – Site_watertakeplanbeeld site formaat

Watertakenplan

Icoon GoedFluvius werkt momenteel aan een gezamenlijk watertakenplan. Dit plan beschrijft de gezamenlijke visie van Fluvius op de waterketen. Ambities, processen en activiteiten worden afgestemd zodat kansen voor samenwerking, kennisdeling en kostenbesparing ontstaan. Het watertakenplan vervangt de huidige, verbrede, gemeentelijke rioleringsplannen van iedere gemeente.

Watertakenplan is nieuw soort Gemeentelijk Rioleringsplan

In dit document hebben de zes gemeenten samen met voormalig waterschap Reest en Wieden een gezamenlijke koers naar de toekomst uitgestippeld. Door slim gebruik te maken van elkaars kennis en gezamenlijk een aantal projecten uit te voeren werken we doelmatiger en efficiënter. Een voorbeeld hiervan is het project levensduur riolering. Het resultaat van dit project is dat gemeenten nu anders naar het beheer van riolen kijken. Hierdoor is de stijging van de kosten nu al minder als voor de start van de samenwerking werd gedacht.

Icoon samenwerkingDe samenwerking is pragmatisch van aard en kent geen nieuwe juridische vormen zoals een GR of BV. Het is een netwerksamenwerking die, naast kostenbesparing, ook tot doel heeft kwetsbaarheid te verminderen, kwaliteit te verhogen en duurzaamheid te versterken. De vlag waaronder dat gebeurt heet Fluvius. De gemeenteraad behoudt daarin dezelfde beleidsruimte en zeggenschap als voorheen.

Het plan is bestuurlijk vastgesteld voor de planperiode van 6 jaar (2016-2021). Hiermee sluit het plan aan bij het waterbeheerplan van het waterschap.

Bekijk het Fluvius Watertakenplan 2016-2021