Wat is Fluvius

Fluvius is een samenwerkingsverband in de afvalwaterketen tussen de gemeenten Hoogeveen, Meppel, Steenwijkerland, Midden Drenthe, Westerveld, De Wolden en het waterschap Reest en Wieden. Vanaf 2011 werken deze overheden samen, maar vanaf november 2014 onder de naam Fluvius.

De samenwerking is erop gericht doelmatigheidswinst, kwaliteitsverbetering en vermindering van de kwetsbaarheid in het beheer van de (afval-) water te realiseren.