Fluvius – Site_Regionaal Feitenonderzoek 2op1 4000×2000

Regionaal feitenonderzoek

In 2011 is door de werkgroep waterketen een regionaal feitenonderzoek uitgevoerd naar het rioleringsbeheer en zuiveringsbeheer binnen Fluvius. Vervolgens zijn haalbare kansen voor een effectieve(re) samenwerking bepaald waarmee doelmatigheidswinst, kwaliteitsverbetering en vermindering van kwetsbaarheid in het beheer van de (afval-) waterketen kan worden gerealiseerd.

U kunt het ‘regionaal feitenonderzoek‘ hier downloaden.