icoon-samenwerken-2×1

Samenwerkingsagenda 2016-2021

Binnen de samenwerking in de waterketen Fluvius zijn de afgelopen jaren diverse activiteiten opgepakt. De afspraken voor 2014 en 2015, opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2014-2015 zijn gerealiseerd. Voor de komende jaren is daarom de Samenwerkingsagenda Fluvius 2016 – 2017 opgesteld. De uitvoering van het watertakenplan Fluvius 2016-2021 is een belangrijk onderdeel van de samenwerkingsagenda. Maar de samenwerkingsagenda is breder dan alleen het watertakenplan. De agenda bevat alle activiteiten en onderwerpen die binnen Fluvius worden opgepakt om de doelen uit het Bestuursakkoord Water te realiseren.

De samenwerkingsagenda is dynamisch. Afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen door de stuurgroep punten worden toegevoegd of afgevoerd.

De samenwerkingsagenda voor 2016 – 2017 bevat de volgende elementen:

  • Uitvoeringsprogramma watertakenplan 2016 – 2021
  • Monitoring 3K’s + D
  • Samenwerking externe partijen, o.a. drinkwatersector
  • Communicatie
  • Operationele samenwerking
  • Afstemmen investeringen

Lees hier de volledige samenwerkingsagenda