Fluvius – Site_kengetallen_Rioned 2op1 site formaat

Kengetallen werkgebied

Icoon samenwerkingRegionaal samenwerken om kosten te besparen is een goede zaak. Maar waar praten we over? Welke harde cijfers* hangen hier aan vast? We hebben de belangrijkste voor u op een rijtje gezet.
(*De cijfers zijn afkomstig uit het regionaal feitenonderzoek uit 2012)

Inwoners:

 • Westerveld: 19.300                   Opp: 283 km²
 • Meppel: 32.400                         Opp: 57 km²
 • De Wolden: 23.600                  Opp: 226 km²
 • Midden-Drenthe: 33.600       Opp: 346 km²                       Totaal: Ruim 207.000 inwoners
 • Steenwijkerland: 43.200        Opp: 322 km²                       Totaal: 1363 km2
 • Hoogeveen: 55.000                 Opp: 129 km²

Kosten (2010):

BesparingenRiolering brengt veel kosten met zich mee. Deze worden doorgaans opgesplitst in exploitatielasten en kapitaallasten. De exploitatiekosten zijn de jaarlijkse kosten voor het dagelijks beheer en onderhoud. De kapitaallasten zijn de jaarlijkse financieringskosten voor de gedane investeringen, onderverdeel in rente en afschrijving. Hieronder een overzicht van een totaal van deze 2:

 • Westerveld: € 2.039.000,-
 • Meppel: € 2.417.000,-
 • De Wolden: € 2.008.000,-
 • Midden Drenthe: € 2.739.000,-                Totaal: € 38.740.000,-
 • Steenwijkerland: € 5.404.000,-
 • Hoogeveen: € 4.759.000,-
 • Reest en Wieden: € 19.374.000,-

Riolering:

In het totale gebied ligt veel riolering. Maar hoeveel eigenlijk?  Om dat goed uit te drukken praten we ook het aantal kilometer ‘systeembuis’. Systeembuis is een gedifinieerde maat voor de lengte van beheerde leiding waarin naast de gewone vrijverval buis ook transportleidingen, mechanische riolering en drainanges zijn meegenomen. Hieronder een overzicht:

 • Westerveld: 270 km
 • Meppel: 201 km
 • De Wolden: 226 km
 • Midden Drenthe: 347 km
 • Steenwijkerland: 423 km
 • Hoogeveen: 427 km

 Waterschapscijfers:

 • Oppervlakte waterschapgebied: 1375 km2 (waarvan 20 km2 meren)
 • Aantal ingezetenen: 90.600 huishoudens
 • Aantal Rioolwaterzuiveringen: 7 stuks
  • RWZI’s in: Beilen, Echten, Dieverbrug, Meppel, Smilde, Steenwijk, Vollenhove
 • Aantal rioolgemalen: 91 stuks
 • Lengte rioolpersleidingen: 305 km
 • Lengte watergangen: 2230 km

(foto: Stichting Rioned)