Bijeenkomst en rondleiding, een terugblik

Informatiebijeenkomst 18 februari

Fluvius - bijeenkomst Molenhoeve 1Op 18 februari was er een informatiebijeenkomst over de samenwerking in de waterketen. De bijeenkomst stond in het teken van de recente landelijke ontwikkelingen. Raadsleden en algemeen bestuursleden werden geïnformeerd over het de ontwikkeling van het watertakenplan, dat eind van het jaar moet zijn vastgesteld.

De ruim 50 aanwezigen werden welkom geheten door wethouder Koos de Vos van Meppel. In zijn welkomstwoord onderstreepte hij de historische verworvenheden van de riolering door verbetering van de volksgezondheid. We vinden dat nu allemaal vanzelfsprekend, maar er is nog veel werk aan de winkel. Karst Spijkervet (dagelijks bestuurslid bij het waterschap) haakte hierop in door de veranderende omgeving te schetsen waarin we ons bevinden. In de regio neemt het aantal inwoners af, terwijl het aantal huishoudens toeneemt. De waterketen moet wel betaalbaar blijven!

Maaike Hamstra nam aanwezigen vervolgens mee in de ontwikkeling van het watertakenplan. Er werd een blik in de keuken gegeven met een uitleg over de scenario’s die zijn gebruikt om tot de visie en doelen te komen. Voor het watertakenplan zijn deze nu in concept klaar. Aan de hand van de ketenbenadering wordt nu de stap gezet naar het opstellen van een programma voor de komende zes jaar.

De uitleg van het watertakenplan leverde diverse reacties uit de zaal op. Zo bestond de indruk dat Fluvius een eigenstandige organisatie zal worden. Dit kon Kart Spijkervet gemakkelijk ontzenuwen. Er is een samenwerkingsovereenkomst waarin is afgesproken dat het om een vrijwillige samenwerking gaat zonder enige juridische vorm. De regio is door de visitatiecommissie onder leiding van Karla Peijs gewaardeerd om haar praktische en pragmatisch aanpak, die blijft.

Na de bijeenkomst bestond de mogelijkheid om vragen en aandachtspunten te noteren. Hiervan is door diverse mensen gebruik gemaakt. Dit leverde nuttige input voor de werkgroep en een levendig gesprek op. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke stamppotbuffet.

Rondleiding grondstoffenfabriek

Voorafgaand aan de informatiebijeenkomst bezochten raadsleden en algemeen bestuursleden de grondstoffenfabriek bij de rioolwaterzuivering Echten. Onder de enthousiaste leiding van Johan Vlot van het waterschap werd een groep meegenomen naar de plaats de waar jaarlijks 170.000 kubieke meter rioolslib wordt aangevoerd.

Fluvius - rondleiding grondstoffenfabriek 1Alle slib uit de zuiveringen van Reest en Wieden wordt naar Echten getransporteerd. De laatste jaren is hier fors geïnvesteerd in een grondstoffenfabriek. Door middel van vergisting kunnen diverse stoffen uit het slib worden gewonnen.

Het belangrijkste is biogas, dat grotendeels op de zuivering wordt gebruikt en in de volledige energievoorziening voorziet.

Nieuw is de terugwinning van fosfaat. In een ingenieus proces wordt struviet gewonnen, wat tegenwoordig als meststof aan de landbouw mag worden geleverd. Uit het restende slib wordt nog zoveel mogelijk water geperst, zodat het geschikt is voor de verbrandingsoven.

Het verhaal van Johan was nog doorspekt met allerlei onderzoeken en verbetermogelijkheden, om nog meer rendement uit dit proces te halen. De zuiveringswereld is nog volop in beweging.