Landelijke monitoring regio’s

BekijkenAfgelopen januari heeft de visitatiecommissie waterketen onder voorzitterschap van mw. Karla Peijs haar rapportage aangeboden aan minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu. Hierin schetst ze een beeld van de onderbouwde en vastgelegde ambities in de regio’s om de doelstellingen uit het Bestuursakkoord Water (BAW) te realiseren.

Om de voortgang van de samenwerking in de verschillende regio’s te blijven monitoren vindt vanaf 2015 jaarlijks een (landelijke) inventarisatie plaats van de voortgang en het resultaat van het uitwerkingsproces. Deze monitoring wordt uitgevoerd door de koepels ‘Vereniging van Gemeenten (VNG)’ en de ‘Unie van Waterschappen (UvW)’. Hiervoor is een landelijke methodiek beschikbaar gesteld. Deze wordt door Fluvius gebruikt om de voortgang van de samenwerking in de waterketen inzichtelijk te maken.

De nadruk van de inventarisatie ligt op het in beeld brengen van de doelrealisatie voor de thema’s

  1. a) kostenbesparing,
  2. b) verminderen kwetsbaarheid
  3. c) kwaliteit (professionaliteit).

Mocht u meer willen weten over de monitoring van het Bestuurs Akkoord Water (BAW) kijk via deze link op de site van samenwerkenaanwater.

Fluvius - Site_Samenwerkenaanwaterlogo