Jaarverslag Fluvius – 2016

Binnen Fluvius zijn de werkgroep en projectgroepen  het afgelopen jaar druk aan de slag gegaan. Met collega’s van de betrokken organisaties werken we nauw samen om de doelstellingen en resultaten te behalen. Tegelijkertijd blijven we kritisch letten op de kwaliteit.

In het Jaarverslag Fluvius 2016 leest u wat de geplande en de behaalde resultaten zijn in 2016. Voor de ambtelijke organisatie is gekozen voor een andere structuur zodat de directe inbreng van de betrokken organisaties groter is. We hebben veel werk verzet en er zijn goede resultaten geboekt.

Klik hier om het Jaarverslag Fluvius 2016 te downloaden.

Icoon Goed