Interviews tijdens Fluvius bijeenkomst

Tijdens de informatieve bijeenkomst over Fluvius op 18 februari in de Molenhoeve zijn een aantal mensen geïnterviewd. Deze feedback is belangrijk om te horen hoe Fluvius als naam en als samenwerkingsorganisatie landt bij de achterban. Hieronder de interviews met wethouder Gerard Lohuis van Midden Drenthe en raadslid Peter de Vries van Meppel.

Interview Gerard Lohuis: “Samen het wiel uitvinden is de sleutel tot succes!”

Met water in portefeuille is Gerard Lohuis van de gemeente Midden-Drenthe één van de zes wethouders die sturing geeft aan het proces van samenwerking in de waterketen.

Wat vindt u van de samenwerking in Fluvius?

Icoon samenwerking“Ik vind dit een mooie manier van samenwerken. De insteek is heel pragmatisch en resultaatgericht. Wat ik zie is dat partijen elkaar steeds beter weten te vinden, dat is niet vanzelfsprekend in de gemeentewereld. En juist de samenwerking met het waterschap is daarin belangrijk. Het is naast elkaar in plaats van tegenover elkaar, en dat is goed.”

Wat spreekt u persoonlijk het meest aan?
“Als ik moet kiezen dan kijk ik eerst naar de hoofddoelen, de drie K’s van kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid. Daarin heb ik persoonlijk het meest met kwetsbaarheid. Voor een heel aantal taken binnen de waterketen moet je goed kijken welke schaal je nodig hebt om de uitvoering goed te borgen. Samenwerking is een heel goed middel hieraan invulling te geven.”

Welk resultaat verwacht u, wat moet het opleveren?
“Het bestuursakkoord water heeft prima omschreven wat er moet gebeuren. Ik ben er van overtuigd dat de doelen, waaronder we onze handtekening hebben gezet, goed haalbaar zijn. Het kan, dus zou het gek zijn als het je niet lukt. We moeten samen het wiel uitvinden, dat is de sleutel tot succes.”

Interview Peter de Vries “Behoefte aan duidelijkheid!”

Als gemeenteraadslid van Sterk Meppel bezocht Peter de Vries de excursie en de informatiebijeenkomst over de samenwerking in de waterketen.

Wat vond u van het verhaal over het watertakenplan?
“Wat mij een onprettig gevoel geeft, is dat er gesproken wordt over een samenwerkingsverband zonder dat mij als raadslid duidelijk is hoe dit georganiseerd is. Hoe kan ik hier als raadslid invloed op uitoefenen? Wat betekent de fusie tussen Reest en Wieden en Groot Salland hierin? De zeggenschap en sturing zoals wij die nu hebben moet behouden blijven, ik zie dat vaak verkeerd gaan bij samenwerking.”

Ideeen en projectenKunt u dat toelichten?
“Een goed voorbeeld is de uitbesteding van de huisvuilinzameling. Meppel is dat zelf blijven doen, terwijl verschillende gemeenten om ons heen dit gingen uitbesteden met langlopende contracten. In die wereld is de laatste jaren veel veranderd. Gevolg was dat wij daar flexibel op konden inspelen en daar veel voordeel uit haalden terwijl anderen met hun contract zaten.”

Waar moet het naartoe in de waterketen?
“Wat mij betreft zijn er twee opties: of alles blijft direct controleerbaar en stuurbaar zoals het nu is, of de waterketen wordt echt op afstand gezet. Maar voor samenwerkingsconstructies voel ik weinig. Kennisdeling is natuurlijk prima. Op pragmatische vormen van samenwerking is niets tegen zo lang de raad maar in haar positie blijft.”