Interview wethouder Gert Vos (Hoogeveen)

Icoon onderhoudWat vindt u van het watertakenplan?
Het concept dat ik nu gezien heb is duidelijk het resultaat van een goed samenwerkingsproces. Het is deskundig opgesteld. De opbouw van het watertakenplan in een hoofdrapport met een specificatie per gemeente en waterschap levert een goede balans op van zowel gezamenlijke ambitie als ook maatwerk per organisatie.

Waar moeten we vooral goed naar kijken?
Ik heb nog geen inzicht in het geld wat ermee gemoeid is. Het is van belang om naar inwoners en stakeholders goed uit te leggen wat je wettelijke taken zijn en wat goed waterbeheer inhoudt. Dat kost geld, maar maak duidelijk waarvoor je dat betaalt. Ook de ambitie van “minder meerkosten”, die we samen hebben, betekent nog steeds dat het meer wordt. Dat moet goed verantwoord worden.

Wat is uw toekomstbeeld van Fluvius?
We zijn samen deze weg ingeslagen. Ik ga er van uit dat het plan straks door zeven besturen wordt vastgesteld. Ik zie zeker toekomst in meer gezamenlijke uitvoering. Het is heel goed om meer vanuit de ketenbenadering te gaan werken. We zitten als waterschap en gemeenten samen in die keten; dan kun je problemen samen vaak beter oplossen dan in je eentje. Als blijkt dat dit ook nog financieel voordeel oplevert en we uiteindelijk naar een duurzamere waterketen toewerken, dan slaan we nu zeker een goede weg in.