Bijeenkomst ‘klimaatopgave in beeld’

Icoon samenwerkingDe bijeenkomst ‘Klimaatopgave in beeld’ in De Tamboer in Hoogeveen is op 13 oktober 2016 georganiseerd in samenwerking met Fluvius en de Samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe. Het doel van deze bijeenkomst is om meer kennis te krijgen van klimaatverandering en wat dit betekent voor de gemeenten in Zuidwest Drenthe en Noordwest Overijssel.

We willen naar aanleiding van de bijeenkomst een bestuurlijke opdracht formuleren voor de Samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe. Daarnaast is klimaatadaptatie al opgenomen in het watertakenplan van foto_kleinFluvius. Voor Fluvius is de bijeenkomst de basis voor het in gang zetten van het proces ‘Klimaatadaptatie Fluvius’. Daartoe wordt een projectplan geschreven binnen het kader van de bestuurlijke opdracht voor de Samenwerkingsagenda.

 

De sprekers presenteerden en bespraken diverse Powerpontpresentaties tijdens deze bijeenkomst:

  • Floris Boogaard (PhD): doet met zijn lectoraat Ruimtelijke Transformaties (Hanze hogeschool) – Wateronderzoek naar de effecten van het veranderende klimaat in het stedelijk gebied. Presentatie : Kennisportaal RA
  • Hasse Goosen (PhD): is oprichter en directeur van stichting CAS. Daarnaast is hij bij Alterra-Wageningen UR werkzaam als projectleider op het gebied van klimaatadaptatie. Hasse heeft als projectleider de Klimaateffect atlas en het kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie opgezet. Presentatie : 1001 maatregelen
  • Bert Hendriks: Strategisch beleidsadviseur waterschap Drents Overijsselse Delta. Presentatie: Opgave landelijk Gebied 
  • Riet Muller: is bestuursadviseur voor participatie van de kernen in gemeente De Wolden.