Fluvius_Site – Buis 2×1 groot formaat

Doelen en ambities

In navolging op de commissie Peijs wordt sinds 2014 door de koepels (Vereniging van Nederlandse gemeenten en de Unie van Waterschappen) jaarlijks gemonitord in hoeverre de doelen ten aanzien van kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid uit het Bestuursakkoord Water worden gerealiseerd.

BesparingenTot nu toe was voor de regio Fluvius alleen ten aanzien van de kosten een doel geformuleerd. De gezamenlijke aanpak in de afvalvalwaterketen voor de regio Fluvius moet vanaf 2020 leiden tot een totale besparing van € 5,1 miljoen per jaar (minder meer).
Om de afspraken uit het Bestuursakkoord Water te realiseren zijn voor de regio Fluvius nu ook doelen voor kwaliteit en kwetsbaarheid (robuustheid) uitgewerkt.

Voor het bepalen van de doelen is gebruik gemaakt van de landelijke monitor. Uitgangspunt is dat het Watertakenplan Fluvius 2016-2021, zoals deze is vastgesteld, is uitgevoerd.

 (Foto: Fluvius)