fluvius-site_calamiteiten-incidenten-2op1-site-formaat

Calamiteiten- en incidentenplan

Incoon onderzoekEen lozing van vervuild bluswater, een incident bij bedrijven of een verkeerde aansluiting kunnen grote gevolgen hebben op de werking van de waterketen. Door goed inzicht te krijgen in de risico’s van calamiteiten voor de riolering en oppervlaktewater werken we aan een calamiteiten- en incidentenplan. Met dit plan in de hand kan sneller en adequater geschakeld worden in riolering en/of de waterketen. De kennis van alle partijen wordt hier benut en meegenomen.

(Foto: Gemeente Hoogeveen)