fluvius_site-deksel-put-2×1-site-formaat

Levensduur riolering

In opdracht van Fluvius is een onderzoek uitgevoerd naar een verantwoorde verlenging van de levensduur van riolering.

Er is in het onderzoek gekeken naar drie specifieke punten:

  • Icoon onderhoudLevensduur verlengende maatregelen: door schades gericht en planmatig te repareren kunnen we riolen langer in een goede staat houden.
  • Beslismoment voor vervangen: van oudsher werd een bepaalde standaard levensduur toegeschreven aan riolering, bijvoorbeeld 60 jaar. In de praktijk blijkt echter dat de technische levensduur van riolering vaak veel langer is.
  • Regionaal maatwerk: door gebruik te maken van regional marktconforme kosten (ipv landelijke) blijken de vervangingskosten lager uit te vallen.

Door het doorvoeren van de bovenstaande specifieke punten kunnen we binnen de regio tot 2020 een aanzienlijke besparing in de investeringen realiseren. Denk hierbij aan een structurele jaarlijkse besparing van tussen de 2 en 3 miljoen euro aan kapitaallasten (rente en afschrijving).

(Foto: Fluvius)