fluvius_site-meten-monitoren-2×1-site-formaat

Meten en monitoren

BekijkenEen goed inzicht in de waterketen is erg belangrijk. Natuurlijk weten we al veel, maar om onszelf te verrijken met nog meer relevante informatie is meten belangrijk. Door bijvoorbeeld goed inzicht te krijgen in de werking van riooloverstorten kunnen we de waterketen nog verder optimaliseren.

Binnen Fluvius is een meetplan voor riooloverstorten opgezet. Zo wordt bijvoorbeeld gemeten wanneer, hoe vaak, en hoeveel een riooloverstort in werking is. We bouwen dit meetplan in de komende jaren verder uit. Zo krijgen we meer inzicht in het functioneren van riolen en de waterketen. We maken daardoor steeds betere en slimmere keuzes in maatregelen en vergroten daarmee de doelmatigheid.

(Foto: Fluvius)