Wat is Fluvius?

Artikelen

Fluvius is een samenwerkingsverband in de afvalwaterketen tussen de gemeenten Hoogeveen, Meppel, Steenwijkerland, Midden Drenthe, Westerveld, De Wolden en het waterschap Reest en Wieden.

Doelen en ambities

Doelen en ambities

In april 2012 is een samenwerkings-overeenkomst tussen de gemeenten en het waterschap ondertekend. Hier ziet u wat er in deze overeenkomst staat beschreven

Organisatieopbouw

Organisatieopbouw

Zowel ambtelijk als bestuurlijk zijn vertegenwoordigers van alle partijen betrokken. Hier ziet u hoe de organisatie is opgebouwd.